Search_title

Search Keyword kohalik omavalitsus Totalresultsfound

Search_result

 1. Maakondade vigastusjuhtude ülevaated 2023

  Search category: Lasteaias

  ... kohaliku tasandi tegevuste plaanimiseks ja elanike tervise ning heaolu parandamiseks. Ülevaadete struktuur jaguneb järgmiselt: esimesel leheküljel on antud ülevaade maakonna vigastuste ravikuludest ... 02 Märts 2023
 2. Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond

  Search category: Paikkonnas

  Tervise- ja heaoluprofiili e-keskkond on kohalikule omavalitsusele loodud eneseanalüüsi tööriist, mis võimaldab valdkondadeüleselt selgitada välja ja hinnata ning analüüsida inimeste tervist ja ... 06 November 2020
 3. Tervise- ja heaoluprofiil ning paikkonna arengukava

  Search category: Paikkonnas

  Selleks, et kohaliku elu arendamiseks tehtavad otsused ja kavandatavad tegevused oleksid võimalikult positiivse mõjuga inimeste tervisele ja elukvaliteedile, on vaja põhjalikku analüüsi ja planeerimist. ... 08 Veebruar 2018
 4. Tervise- ja heaoluprofiil

  Search category: Paikkonnas

  ... ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult. Protsessi tulemusel valmib valdkonnaülesel analüüsil tuginev tegevuskava. Tervise ja heaoluprofiilide e-rakendus aitab kohalikel omavalitsustel valdkonnaüleses ... 22 November 2011
 5. Korduma kippuvad küsimused

  Search category: Paikkonnas

  Siit leiad vastused küsimustele, mida seniste terviseprofiili nõustamiste käigus on küsitud.  KÜSIMUS: Kuidas alustada THP koostamist? Eelkohtumisel aitavad TAI/SKA/MK tervisedendajad kaardistada KOV-i ... 17 Aprill 2011
 6. Abimaterjalid tervise-ja heaoluprofiili koostamiseks

  Search category: Paikkonnas

  ... koostamise ühtsed alusmaterjalid. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise juhend Juhend on abiks omavalitsuse tervise-ja heaoluprofiili koostamise protsessi elluviimisel. Juhendi ... 17 Aprill 2011