Üks rahvusvaheliselt levinud võimalus saada mitmekülgne ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest on tervise- ja heaoluprofiil.

Tehtud analüüs aitab selgemini näha seoseid eri valdkondades tehtavate otsuste ja kavandatavate tegevuste ning tervisemõjude vahel võttes arvesse järgmist:
- Tervist mõjutavad igapäevakeskkonnad, kus elame, töötame, õpime ja veedame vaba aega.
- Heaolu määravad eri valdkonnad - haridus, majanduslik olukord, transpordikorraldus, teenuste kvaliteet ning kättesaadavus, keskkonna kujundus jne.
- Oluline on analüüsida võimalikke kaasnevaid positiivseid või negatiivseid mõjusid eri valdkondadest pärit teabe alusel ja neid otsustamisel arvesse võtta.

Teadmine sellest, mis on hästi ja mis halvasti, võimaldab oma tegevusi teadlikumalt planeerida ning kulutada vahendeid targalt ja tulemuslikult. Protsessi tulemusel valmib valdkonnaülesel analüüsil tuginev tegevuskava.

Tervise ja heaoluprofiilide e-rakendus aitab kohalikel omavalitsustel valdkonnaüleses meeskonnas analüüsida arenguid demograafilises olukorras ja rahvatervises, ümbritsevas elukeskkonnas, teenuste korralduses ning kohalike omavalitsuste ressursside planeerimisel.

Soovid e-keskkonnaga lihtsalt tutvuda või või tunned protsessi vastu huvi - võta julgelt ühendust heaoluprofiil@tai.ee